پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع

Fifth International Conference on Entrepreneurship and Industrial Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع

پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع