سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

Third National Conference on Entrepreneurship and Industrial Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.