کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

National Conference on Entrepreneurship and Industrial Engineering

پوستر کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.