هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، اردیبهشت ماه 99

هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

The 7th International Conference on Modern Finding in Sciences,and Technology with a Focused on Science in Development Services

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس

 

الف :یافته های نوین علوم مهندسی

1. مهندسی کامپیوتر 2. مهندسی بـرق 3. مهندسی مکانیک 4. مهندسی عمـران 5. مهندسی کشاورزی 6. مهندسی معمـاری 7. مهندسی هوافضـا 8. مهندسی متالـوژی 9. مهندسی پزشکی 10. مهندسی معــدن 
 

ب : یافته های نوین علوم کاربردی

1. جغرافیا و برنامه ریزی 2. علوم زیسـتی 3. زمین شنـاسی 4. علوم کشاورزی  5. آمار و ریاضی 6. فیزیک کاربردی 7. شیمی کاربردی  8. بیوتکنولوژی  9. علوم  بهداشتی   10. محیط زیست
 

پ : یافته های نوین علوم انسانی

1. روانشنــاسی  2. علوم اجتماعی 3. علـوم تربیـتی 4. باستان شناسی 5. مـدیـریـت  6. آموزش زبـان  7. فلسفــه  8. اقتـصــاد  9. پژوهش درهنر 10. علوم ورزشی
 

ت: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت

1. راهکارهای پیشرفت علمی در کشور 2. راه های تحقق توسعه علم و فناوری  3. پیش فرض های پیشرفت علمی کشور  4. اهمیت علم و فناوری در جهان 5. تبیین نمای کلی پیشرفت  6. الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی