هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، تیر ماه 99

هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

The 7th International Conference on Modern Finding in Sciences,and Technology with a Focused on Science in Development Services

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۹ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس

 

الف :یافته های نوین علوم مهندسی

1. مهندسی کامپیوتر 2. مهندسی بـرق 3. مهندسی مکانیک 4. مهندسی عمـران 5. مهندسی کشاورزی 6. مهندسی معمـاری 7. مهندسی هوافضـا 8. مهندسی متالـوژی 9. مهندسی پزشکی 10. مهندسی معــدن 
 

ب : یافته های نوین علوم کاربردی

1. جغرافیا و برنامه ریزی 2. علوم زیسـتی 3. زمین شنـاسی 4. علوم کشاورزی  5. آمار و ریاضی 6. فیزیک کاربردی 7. شیمی کاربردی  8. بیوتکنولوژی  9. علوم  بهداشتی   10. محیط زیست
 

پ : یافته های نوین علوم انسانی

1. روانشنــاسی  2. علوم اجتماعی 3. علـوم تربیـتی 4. باستان شناسی 5. مـدیـریـت  6. آموزش زبـان  7. فلسفــه  8. اقتـصــاد  9. پژوهش درهنر 10. علوم ورزشی
 

ت: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت

1. راهکارهای پیشرفت علمی در کشور 2. راه های تحقق توسعه علم و فناوری  3. پیش فرض های پیشرفت علمی کشور  4. اهمیت علم و فناوری در جهان 5. تبیین نمای کلی پیشرفت  6. الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی