ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، مرداد ماه 98

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

Sixth International Conference on New Advances in Science and Technology Focused on Science in Development Services

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

الف :یافته های نوین علوم مهندسی

1. مهندسی کامپیوتر 

2. مهندسی بـرق 

3. مهندسی مکانیک 

4. مهندسی عمـران 

5. مهندسی کشاورزی 

6. مهندسی معمـاری 

7. مهندسی هوافضـا 

8. مهندسی متالـوژی 

9. مهندسی پزشکی 

10. مهندسی معــدن 

ب : یافته های نوین علوم کاربردی

1. جغرافیا و برنامه ریزی

2. علوم زیسـتی 

3. زمین شنـاسی 

4. علوم کشاورزی

5. آمار  و ریاضی

6. فیزیک کاربردی

7. شیمی کاربردی

8. بیوتکنولوژی 

9. علوم بهداشتی

10. محیط زیست

پ : یافته های نوین علوم انسانی

1. روانشنــاسی 

2. علوم اجتماعی 

3. علـوم تربیـتی 

4. باستان شناسی 

5. مـدیـریـت 

6. آموزش زبـان 

7. فلسفــه 

8. اقتـصــاد 

9. پژوهش درهنر 

10. علوم ورزشی

ت: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت

1. راهکارهای پیشرفت علمی در کشور

2. راههای تحقق توسعه علم و فناوری

3. پیش فرض های پیشرفت علمی کشور

4. اهمیت علم و فناوری در جهان

5. تبیین نمای کلی پیشرفت

6. الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی

 

 مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه