سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، دی ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

The 3th International Conference on Modern Finding in Sciences and Technology

پوستر سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی