چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، خرداد ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

The 4th International Conference on Modern Finding in Sciences and Technology

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی