دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، تیر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

The Second International Conference on New Findings in Science and Technology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی