نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی مکانیک,برق و کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی مکانیک,برق و کامپیوتر ایران

The ninth international Conference on Knowledge and Technology of Mechanical, Electrical Engineering and Computer Of Iran

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی مکانیک,برق و کامپیوتر ایران

نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی مکانیک,برق و کامپیوتر ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی مکانیک,برق و کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی مکانیک,برق و کامپیوتر ایران