کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، اسفند ماه ۱۳۹۴

کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

پوستر کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران