سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

Conference on Knowledge and Technology mechanical and electrical engineering iran

پوستر سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران