چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

Conference on Knowledge and Technology mechanical and electrical engineering iran

پوستر چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران