ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

6th Iranian Conference on Mechanical and Electrical Engineering Knowledge and Technology

پوستر ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران