پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، آذر ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

5th Iranian Conference on Knowledge and Technology of Mechanical Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران