دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

پوستر دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران