هشتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد، آذر ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد

The 8th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد

هشتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد