ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد، آذر ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد

The 6th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد

ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد