ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد، آذر ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد

The 6th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد

ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن علمی کامپوزیت ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، مشخصه سازی،ساخت و کاربرد