هفتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد، دی ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد

The 7th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد

هفتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی سهند،انجمن علمی کامپوزیت ایران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد