چهارمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، آذر ماه ۱۳۹۳

چهارمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت

4th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication, and Application (CCFA-4)

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت

چهارمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن علمی کامپوزیت ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت