پنجمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، آذر ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت

Fifth International Composite Conference

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت

پنجمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن علمی کامپوزیت ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت