دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت، دی ماه ۱۳۸۹

دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت

2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application

دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن علمی کامپوزیت ایران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت