نهمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران، آبان ماه ۱۴۰۱

نهمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران

9th National Congress of Electrical and Computer Engineering of Iran

پوستر نهمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران

نهمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان،انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران، انجمن فناوری های بومی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران