هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران، خرداد ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران

7th National Congress of New Findings of Iranian Electrical Engineering

پوستر هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران

هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان،دانشگاه اديبان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران