هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران

8th National Congress of Electrical and Computer Engineering of Iran

پوستر هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران

هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان،انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران، انجمن فناوری های بومی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران