هفتمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین، مهر ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین

The 7th Conference on Modern Management Sciences

پوستر هفتمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین

هفتمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمي و حرفه اي مديران وحسابداران گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین