پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین، شهریور ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین

The 5th Conference on Modern Management Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین

پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمي و حرفه اي مديران وحسابداران گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین