چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین، شهریور ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین

The 4th Conference on Modern Management Sciences

پوستر چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین

چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،انجمن علمي و حرفه اي مديران وحسابداران گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین