ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین، شهریور ماه ۱۳۹۶

ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین

The 6th Conference on Modern Management Sciences

پوستر ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین

ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمي و حرفه اي مديران وحسابداران گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین