ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین

ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین

The 6th Conference on Modern Management Sciences

پوستر ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین

ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

- مدیریت اسلامی
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت تولید
- مدیریت بازرگانی و بازاریابی
- مدیریت دولتی
- مدیریت آموزش
- مدیریت سیستم های اطلاعاتی
-مدیریت کارآفرینی
-مدیریت کشاورزی
-مدیریت بیمه
-مدیریت پروژه
-مدیریت مالی و حسابداری
- مدیریت سرمایه گذاری
-مدیریت دانش
-مدیریت انرژی
-مدیریت استراتژیک
- سایر مباحث وابسته به علوم مدیریتمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین