سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، شهریور ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین

Third Annual National Conference on Modern Management Sciences

پوستر سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین

سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،انجمن علمي و حرفه اي مديران وحسابداران گلستان با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین