یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، آبان ماه ۱۳۸۶

یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

11th Congress of the Iranian Metallurgical Society

یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ توسط ،انجمن مهندسی متالورژی ایرانانجمن مهندسين متالورژيشيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران