دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، آبان ماه ۱۳۸۵

دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

10th Congress of the Iranian Metallurgical Society

دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۵ توسط ،انجمن مهندسی متالورژی ایرانانجمن مهندسين متالورژي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران