اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، شهریور ماه ۱۳۷۶

اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

1st Congress of the Iranian Metallurgical Society

اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۷۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن مهندسی متالورژی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران