ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، آبان ماه ۱۳۸۱

ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

06th Congress of the Iranian Metallurgical Society

ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۱ توسط ،انجمن مهندسی متالورژی ایراندانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران