هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، مهر ماه ۱۳۸۳

هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

8th Congress of the Iranian Metallurgical Society

هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۸۳ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن مهندسی متالورژی ایرانانجمن مهندسين متالورژيدانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران