نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، آبان ماه ۱۳۸۴

نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

9th Congress of the Iranian Metallurgical Society

نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۴ توسط دانشگاه شیراز،انجمن مهندسی متالورژی ایرانانجمن مهندسين متالورژيدانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران