دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

10th Congress of the Iranian Metallurgical Society

دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۵ تا ۲۶ آبان ۱۳۸۵ توسط انجمن مهندسین متالورژی در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران