هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تیر ماه ۱۳۸۸

هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

8th Conference of Industries and Mines R&D Centers

هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۸ توسط ،انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایرانانجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن