سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، دی ماه ۱۳۸۰

سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

3rd Conference of Industries and Mines R&D Centers

سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۲ دی ۱۳۸۰ توسط ،انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایرانانجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن