پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، آذر ماه ۱۳۸۴

پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

5th Conference of Industries and Mines R&D Centers

پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۴ توسط ،انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایرانانجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن