هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تیر ماه ۱۳۸۷

هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

7th Conference of Industries and Mines R&D Centers

هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۴ تیر ۱۳۸۷ توسط ،انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایرانانجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن