دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، آذر ماه ۱۳۷۸

دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

2nd Conference of Industries and Mines R&D Centers

دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۷۸ توسط ،انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایرانانجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن