اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، آذر ماه ۱۳۷۵

اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

1st Conference of Industries and Mines R&D Centers

اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۶ آذر ۱۳۷۵ توسط ،انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایرانانجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن