هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، آبان ماه ۱۳۹۱

هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

08th Conference on Human Resources Development

هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۱ توسط ،مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی