سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، آذر ماه ۱۳۸۵

سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

3rd Conference on Human Resources Development

سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۵ توسط ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانموسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی