چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تیر ماه ۱۳۸۷

چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

4th Conference on Human Resources Development

چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۷ توسط ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانموسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی