دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

2nd Conference on Human Resources Development

دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانموسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی