هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، آبان ماه ۱۳۹۰

هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

07th Conference on Human Resources Development

هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۰ توسط ،مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی