دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

2nd Conference on Human Resources Development

دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۲۶ اردبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۷ اردبهشت ۱۳۸۴ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی