هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی، بهمن ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

the seventh International Conference on Technology Development in Chemical Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی