چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

Fourth International Conference on Technology Development in Chemical Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی